Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is één van de speerpunten in het beleid van MullerVisual Communication. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn begrippen die meer vragen dan goede bedoelingen. Daarom zijn we in het bezit van het FSC®- en PEFC-certificaat en spannen we ons in voor de reductie van milieubelasting. Met de invoering van het ISO14001 milieumanagementsysteem is een belangrijke stap gezet om duurzaamheid te borgen in onze organisatie en hierover verantwoording af te kunnen leggen aan alle belanghebbenden.

Milieubeleid
Ons milieubeleid is gericht op het voorkomen van milieuvervuiling en het besparen van energie. We richten ons daarbij op het verminderen van uitstoot van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu, het optimaliseren van productietechnieken en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Wij maken gebruik van groene stroom en hebben de ambitie onze afvalstroom CO2-neutraal te maken.

We verklaren te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgevingen, de eisen van de norm ISO14001 en aan andere eisen die de organisatie onderschrijft met betrekking tot milieuaspecten. De effectiviteit van het milieumanagementsysteem wordt, waar nodig en mogelijk, continu verbeterd.

 


Centraal in ons milieubeleid staan

 • het respecteren van alle relevante milieuwet- en regelgeving. Een groot deel van de verplichtingen is terug te vinden in het Activiteitenbesluit, waaraan we ons conformeren;
 • de specifieke aandacht voor maatregelen ter vermindering van de milieubelasting;
 • het beheersen van de belangrijkste milieuaspecten binnen het bedrijf.

Reductie, scheiding en hergebruik van gevaarlijke- en bedrijfsafvalstoffen is een voorbeeld hoe we bijdragen aan onze leefomgeving en het milieu.

Een greep uit onze MVO-initiatieven:

 • drukken binnen de normen die gelden voor 'duurzaam inkopen van drukwerk'
 • (drukprocedé met alcoholvrij vochtwater, inkten met gereduceerde vluchtige stoffen, reinigingsmiddelen met een lage vluchtigheid);
 • recycling van papier en andere afvalstoffen volgens het 'circulaire economie principe'
 • (circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren);
 • milieuverantwoorde inkoop van hulp- en grondstoffen;
 • opslag van gevaarlijke stoffen volgens de PGS-15 richtlijn;
 • reductie van het energieverbruik door hoge rendement verwarming;
 • energiebesparende verlichting;
 • vermindering van transportbewegingen door het combineren van ritten;
 • aanschaf van A-label bedrijfsauto's;
 • partner van MVO Nederland;
 • steun aan maatschappelijke instellingen: Cliniclowns, Warchild, SIRE, KiKa,
 • Stichting Opkikker en de Johan Cruijff Foundation.

Kortom, MVO betekent dat we bewust en structureel inhoud geven aan de maatschappelijke rol die ons bedrijf heeft uit respect voor de nalatenschap voor de generaties na ons. Bij iedere beslissing houden wij duurzaam ondernemen in ons achterhoofd. We zijn immers nooit klaar met MVO.

Deze verklaring is opgesteld door de directie van MullerVisual Communication.

J.S. Prang                                                                   S. Muller
Commercieel Directeur                                                Algemeen Directeur

Amsterdam, april 2013

 
 
 
  Partner van MVO Nederland

MullerVisual is partner geworden van MVO Nederland. Deze partnerschap is een ideale manier om onze MVO-activiteiten te onderstrepen. We zien het partnerschap als extra aanvulling op onze initiatieven op het gebied van MVO.

Lees verder...

  Mart.Spruijt onderdeel van MullerVisual

Speciaal drukkerij Mart.Spruijt is begin april door MullerVisual overgenomen.

Lees verder...

  Heidelberg Speedmaster

De klant vraagt steeds vaker om drukwerk in kleinere oplagen. Om beter in te spelen op deze ontwikkeling heeft MullerVisual voorjaar 2013 een klein formaat offsetpers aangeschaft. De Heidelberg Speedmaster SM 52.

Lees verder...

  GrafiPlaza vernieuwt met Xerox iGen150

GrafiPlazaGroep kiest voor een Xerox iGen 150 om verder door te kunnen groeien. GrafiPlaza heeft state-of-the-art technologie in huis met onder andere diverse offsetpersen en printers. De Xerox iGen 150 biedt toegevoegde waarde door de matte toner en het formaat (36x66 cm).

Lees verder...

  ISO 14001 certificaat behaald

MullerVisual Communication heeft op 18 januari 2013 het ISO 14001 certificaat voor milieumanagement behaald. Dit certificaat wordt verleend aan bedrijven die aan de gestelde doelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling voldoen. ISO 14001 is een belangrijke certificatienorm op het gebied van milieu. Steeds meer bedrijven gaan milieuvriendelijker werken en behalen hiervoor ook een erkenning.

Lees verder...

2  3  4  5  6  7  volgende >>