spacer
 
 
ISO 14001 certificaat behaald
19-2-2013 2:35:52

DuurzaamheidISO14001_logo_green

Zoals elke organisatie legt ook MullerVisual Communication beslag op het milieu. We gebruiken energie voor licht en warmte, water voor schoonmaak en sanitair, kantoorapparatuur zoals computers en printers. Daarnaast gebruiken we stoffen die niet in de bodem of in het oppervlaktewater terecht mogen komen. Al deze activiteiten, materialen en vloeistoffen leggen beslag op het leefmilieu. Door goede afspraken te maken en het nemen van milieubesparende maatregelen proberen we de gevolgen voor het milieu te verminderen. Al deze afspraken en maatregelen samen zijn vastgelegd in het milieumanagementsysteem, waarin staat beschreven hoe we omgaan met onder meer afval en energiebesparing.

 

Meer weten

Kijk hier voor meer informatie over ISO 14001 certificering.
Hier vindt u onze duurzaamheidsverklaring.


 
spacer