spacer
 
 
MullerVisual FSC gecertificeerd
14-1-2010 2:59:35

FSC staat voor Forest Stewardship Council en is, net als de maritieme MSC (het 'viskeurmerk') een herkenbaar en kwalitatief hoogwaardig milieuverantwoordingssignaal naar consument, markt en maatschappij. Een dergelijk keurmerk is zeker geen overbodige luxe: voor een gemiddelde papiersoort komt de pulp vaak uit drie of vier verschillende bronnen, bijvoorbeeld uit Zweden of Finland. Toch blijkt uit schattingen dat ca. 25% van het hout en houtproducten dat door Finland op de markt wordt gebracht uit Rusland, waarvan de herkomst niet altijd bekend is. Een deel van de pulp kan ook uit Brazilië komen of uit Indonesië.

Als inkoper van papier c.q. drukwerk wilt u zeker weten dat die pulp niet afkomstig is uit een bos met hoge natuurwaarden ('oerbos') of van een plantage waarvoor tropisch regenwoud heeft moeten wijken. In het algemeen geldt dat iedere schakel in de keten die het hout, pulp, papier of drukwerk bewerkt of verhandelt FSC-gecertificeerd dient te zijn om te kunnen aantonen dat er daadwerkelijk FSC-papier wordt geleverd of toegepast. Naast het FSC-keurmerk bestaan ook andere labels voor papier, zoals de Nordic Swan, Blauwe Engel, Milieukeur en Europees Ecolabel. Het FSC-keurmerk is echter het enige label dat zekerheid geeft over de herkomst van de grondstof waarvan het papier gemaakt is en duidelijk aangeeft dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Het FSC-keurmerk is beschermd en geregistreerd. Het keurmerk omvat zowel het bekende FSC-logo, de naam Forest Stewardship Council als de afkorting FSC wanneer deze worden gebruikt in relatie tot hout en houtproducten (waaronder papier).

Het FSC-keurmerk stelt overigens geen eisen aan het productieproces van papier (bijv. gebruik van chemicaliën bij de productie, energieverbruik, gebruik van opwitters etc.).Voor een drukker geldt bovendien dat alleen het FSC-logo op het drukwerk vermeld mag worden indien de drukker FSC-gecertificeerd is. Dit geldt voor iedere bewering ('claim') dat er FSC-papier gebruikt is voor een bepaalde opdracht.

Kies bewust

FSC-gecertificeerd papier kan verschillende labels vermelden: er is het FSC 100% label, dat aangeeft dat het betreffende papier is gemaakt van uitsluitend pulp (hout) uit FSC-gecertificeerde bossen. Daarnaast is er FSC Mixed Sources. Dit papier bestaat voor minimaal 50% uit pulp (hout) afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen; de overige pulp is afkomstig uit gerecycled materiaal en/of hout uit FSC gecontroleerde bronnen. De derde variant is het FSC Recycled label: het papier voorzien van dit label is gemaakt van 100% post-consumer gerecycled materiaal.

De meeste papiergroothandels, een groeiend aantal drukkers (waaronder MullerVisual) en verschillende papierproducenten zijn FSC-gecertificeerd en kunnen papier of drukwerk met het FSC-keurmerk leveren. Het is wel van belang te beseffen dat een FSC-gecertificeerd bedrijf niet uitsluitend FSC-papier levert. Let daarop bij uw keuze van papier en vraag expliciet om FSC.

FSC Logo


 
spacer